ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล ทุกสาขาทั่วประเทศ ประกาศปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อการร่วมหลอมดวงใจครั้งสำคัญ ในการแสดงพลังความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยพร้อมเพรียงกัน และทั่วถึง

ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล ทุกสาขาทั่วประเทศ ประกาศปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เนื่องจากเป็นสถานที่จัดซุ้มพิธีถวายดอกไม้จันทน์) ทั้งจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 60

แสดงความคิดเห็น